Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Přerušení provozu MŠ během léta
2
Přerušení provozu MŠ během léta
3
Přerušení provozu MŠ během léta
4
Přerušení provozu MŠ během léta
5
Přerušení provozu MŠ během léta
6
Přerušení provozu MŠ během léta
7
Přerušení provozu MŠ během léta
8
Přerušení provozu MŠ během léta
9
Přerušení provozu MŠ během léta
10
Přerušení provozu MŠ během léta
11
Přerušení provozu MŠ během léta
12
Přerušení provozu MŠ během léta
13
Přerušení provozu MŠ během léta
14
Přerušení provozu MŠ během léta
15
Přerušení provozu MŠ během léta
16
Přerušení provozu MŠ během léta
17
Přerušení provozu MŠ během léta
18
Přerušení provozu MŠ během léta
19
Přerušení provozu MŠ během léta
20
Přerušení provozu MŠ během léta
21
Přerušení provozu MŠ během léta
22
Přerušení provozu MŠ během léta
23
Přerušení provozu MŠ během léta
24
Přerušení provozu MŠ během léta
25
Přerušení provozu MŠ během léta
26
Přerušení provozu MŠ během léta
27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > zápis cizinců (Ukrajina) do MŠ pro školní rok 2022/2023

zápis cizinců (Ukrajina) do MŠ pro školní rok 2022/2023Datum konání:
27.6.2022

Zvláštní zápis cizinců (Ukrajina) do MŠ pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

informuji, že zvláštní zápis cizinců do Mateřské školy Dolní Habartice 152, okres Děčín pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v pondělí  27. 6. 2022 (pouze pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochrany).

Zákonní zástupci mohou žádost podat dne 27.6.2022 v době od 11.00 do 15.00 hodin v kanceláři ředitelky Mgr. Martiny Baštrnákové v budově MŠ Dolní Habartice 152, okres Děčín.


Zákonní zástupci se prokáží dokladem totožnosti (tzn. vízem strpění nebo dočasné ochrany), doloží k žádosti o přijetí doklad totožnosti dítěte s určením místa pobytu pro určení spádovosti a potvrzení od lékaře o pravidelném očkování dítěte, které MŠ vyžaduje v souladu s § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (tzn. děti, které dovrší do 1. září 2022 věku 5 let a děti s odkladem školní docházky).

Potřebné dokumenty:

  1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ, na webu MŠ
  2. Vízový doklad dítěte
  3. Doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
  4. Potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovrší k 31.8.2022 5 let). – k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ, na webu MŠ

Kritéria pro přijímání dětí (cizinců) do mateřské školy pro školní rok 2022/2023:

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk uchazeče:

Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky

5 bodů

Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let

4 body

Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let

3 body

Trvalý pobyt:

uchazeč má trvalý pobyt v obci Dolní Habartice

5 bodů

uchazeč nemá trvalý pobyt v obci nebo ve smluvních obcích

1 bod

 

  • Žádosti o předškolní vzdělávání budou seřazeny dle výše uvedeného bodového ohodnocení a to od nejvyššího k nejnižšímu a v tomto pořadí bude rovněž rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí dítěte.
  • V případě shodného počtu bodů bude postupováno podle data narození dítěte (starší děti budou mít přednost)Výsledky přijímacího řízení:

  • Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dolní Habartice 152, okres Děčín rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

 

  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na webových stránkách školy: https://zsmsdolnihabartice.cz a na vchodových dveřích MŠ.
  • Zveřejněno dne:  10. 6. 2022