Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27
Rozloučení se školním rokem
28 29 30 1 2
3 4 5 6 7
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
8
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
9
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
10
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
11
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
12
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
13
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
14
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
15
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
16
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
17
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
18
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
19
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
20
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
21
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
22
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
23
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
24
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
25
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
26
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
27
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
28
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
29
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
30
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
31
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
1
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
2
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
3
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
4
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
5
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
6
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > zápis cizinců (Ukrajina) do MŠ pro školní rok 2022/2023

zápis cizinců (Ukrajina) do MŠ pro školní rok 2022/2023Datum konání:
27.6.2022

Zvláštní zápis cizinců (Ukrajina) do MŠ pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

informuji, že zvláštní zápis cizinců do Mateřské školy Dolní Habartice 152, okres Děčín pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v pondělí  27. 6. 2022 (pouze pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochrany).

Zákonní zástupci mohou žádost podat dne 27.6.2022 v době od 11.00 do 15.00 hodin v kanceláři ředitelky Mgr. Martiny Baštrnákové v budově MŠ Dolní Habartice 152, okres Děčín.


Zákonní zástupci se prokáží dokladem totožnosti (tzn. vízem strpění nebo dočasné ochrany), doloží k žádosti o přijetí doklad totožnosti dítěte s určením místa pobytu pro určení spádovosti a potvrzení od lékaře o pravidelném očkování dítěte, které MŠ vyžaduje v souladu s § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (tzn. děti, které dovrší do 1. září 2022 věku 5 let a děti s odkladem školní docházky).

Potřebné dokumenty:

  1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ, na webu MŠ
  2. Vízový doklad dítěte
  3. Doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
  4. Potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovrší k 31.8.2022 5 let). – k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ, na webu MŠ

Kritéria pro přijímání dětí (cizinců) do mateřské školy pro školní rok 2022/2023:

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk uchazeče:

Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky

5 bodů

Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let

4 body

Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let

3 body

Trvalý pobyt:

uchazeč má trvalý pobyt v obci Dolní Habartice

5 bodů

uchazeč nemá trvalý pobyt v obci nebo ve smluvních obcích

1 bod

 

  • Žádosti o předškolní vzdělávání budou seřazeny dle výše uvedeného bodového ohodnocení a to od nejvyššího k nejnižšímu a v tomto pořadí bude rovněž rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí dítěte.
  • V případě shodného počtu bodů bude postupováno podle data narození dítěte (starší děti budou mít přednost)Výsledky přijímacího řízení:

  • Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Dolní Habartice 152, okres Děčín rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

 

  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na webových stránkách školy: https://zsmsdolnihabartice.cz a na vchodových dveřích MŠ.
  • Zveřejněno dne:  10. 6. 2022